Goederentransport


De dichtheid van het verkeer en de omvang van de handel nemen jaarlijks toe. Ondanks het feit dat het vervoer met de grootst mogelijke zorg wordt omgeven, is er altijd kans op schade.

Die kans wordt groter naarmate de goederen langer uit het gezichtsveld van de eigenaar zijn. Denkt u maar eens aan ongevallen zoals een aanrijding, omslaan, brand en ook aan zwaar weer op zee, aanvaring of diefstal.

Veel bedrijven laten het transport door een professionele vervoerder verzorgen. Desondanks ontstaat er in de praktijk vaak discussie over de vraag voor wiens rekening een voorgevallen schade komt: de vervoerder, de afnemer of de leverancier. 

Er zijn veel situaties waarin de vervoerder geen blaam treft en dus niet aansprakelijk is. En als hij dan toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt.

Wat is verzekerd

Brand, beschadiging, vrachtwagens die kantelen, maar ook diefstal of breuk, allemaal gevaren die een bedreiging vormen voor de goederen die u moet leveren… 

Met uw afnemer heeft u de afspraak gemaakt dat u aansprakelijk blijft voor de goederen die u laat vervoeren.

Indien uw service ook de veilige levering van de goederen inhoudt, dan wil u zeker niets aan het toeval overlaten: u draagt zorg voor een goederentransportverzekering!

Afhankelijk van de behoefte van degene die belang heeft bij de lading, zijn er verschillende dekkingsmogelijkheden en contractsvormen.

Dekkingsmogelijkheden

  1. All-risk dekking (G13) 

    Met een all-risk dekking verzekert u alle risico's. De maatschappij vergoedt verlies van en materiele schade aan de verzekerde zaken onverschillig door welke oorzaak ontstaan, inclusief bijdragen in averij grosse, zo nodig boven het verzekerde bedrag. Met uitzondering van eigen gebrek en/of eigen bederf en oorlogs- en stakersrisico, tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd.

  2. Evenementendekking (G14) 

    Een evenementendekking kent alleen vergoedingen voor de gebeurtenis die op de polis vermeld staat, bijvoorbeeld het zinken van het schip, vallen tijdens lossen en laden, brand of te water raken.

  3. Molestclausule (M3) 

    Deze dekkingclausule betreft schade veroorzaakt door oorlog (met wat daar meer onder wordt verstaan) en staking (met wat daar verder onder wordt verstaan).

Voor wie bedoeld

De goederentransportverzekering is bestemd voor een ieder die goederen door derden laat vervoeren.

Verzekerde som

In de voorwaarden is vaak vastgelegd dat de polis is opgemaakt overeenkomstig een partijentaxatie.

De hoogte van de verzekerde som wordt vaak bepaald door het factuurbedrag van de goederen te verhogen met de kosten van onder meer transport en verzekering en de verwachte winst.

Tot slot

Goederentransportverzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten. Laat u deskundig adviseren door Polisdokter!

Vraag bij Polisdokter om een goéd advies!