PolisdokterClick to open our appOpen

Dienstverlenings- en andere documenten

Lees hier meer over onze privacyverklaring, cookieverklaring, disclaimer...

Dienstverlenings- & overige documenten

 

Wat is een dienstverleningsdocument?

Met het dienstverleningsdocument weet je wat je ongeveer aan kosten kunt verwachten. Het gaat wel om de gemiddelde kosten. In individuele gevallen kan de rekening hoger of lager uitvallen. 

Het dienstverleningsdocument is een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van een financiële dienstverlener. Jouw adviseur of bemiddelaar is verplicht het jou te geven voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, maar in elk geval voordat hij je een advies geeft. Hij is ook verplicht om het dienstverleningsdocument op zijn website aan te bieden.

Bij welke producten verplicht?

Het dienstverleningsdocument moet worden verstrekt bij de volgende producten:

 • Uitvaartverzekeringen 
 • Levensverzekeringen 
 • Bankspaarproducten 
 • Deelnemingen in een beleggingsfonds 
 • Hypotheken 
 • Betalingsbeschermers 
 • Overlijdensrisicoverzekeringen 
 • Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Informatie in het dienstverleningsdocument

Het dienstverleningsdocument bevat onder andere de volgende informatie:

 • Of er wordt geadviseerd en of dit op basis van objectieve analyse is 
 • Of er een contractuele verplichting bestaat om slechts voor bepaalde aanbieders te adviseren 
 • Of hij uitsluitend eigen producten adviseert 
 • De kosten die gemiddeld per advies in rekening worden gebracht
 • Advies- en bemiddelingskosten

Soorten dienstverleningsdocumenten

Er zijn vier verschillende type dienstverleningsdocumenten, gericht op:

 1. een hypotheekvraag 
 2. opbouwen van vermogen 
 3. werkgeverspensioen 
 4. het afdekken van risico’s

Gebruik het dienstverleningsdocument om door te vragen en te vergelijken

Het dienstverleningsdocument is een handig hulmiddel om de juiste vragen te stellen aan de financiële dienstverlener. Vraag bijvoorbeeld na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. Wat doet hij bijvoorbeeld voor je om een hypotheek af te sluiten? En wat doet hij niet? Met behulp van het document kun je goed doorvragen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Het dienstverleningsdocument helpt je ook om financiële dienstverleners met elkaar te vergelijken. Dit kan helpen bij het maken van een keuze voor een type dienstverlener. Ga je voor advisering door een zelfstandig adviseur of kies je voor een bank of verzekeraar? De dienstverleningsdocumenten zien er hetzelfde uit. Zo kun je op een makkelijke manier de kosten en de werkzaamheden naast elkaar leggen.

Wij en de AFM

Wij beschikken over de vereiste vergunningen bij de AFM geregistreerd onder nummer 12039848.

Consumentenbescherming wordt -in onze ogen terecht- steeds belangrijker. Daarom zijn er tegenwoordig regels voor financieel dienstverleners. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet er onder andere op toe, dat de dienstverlener over de benodigde (vak)diploma's beschikt, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft, een beheerst beloningsbeleid (zie hieronder) voert en onafhankelijk en deskundig advies geeft. Hiermee heeft u de zekerheid dat u voor een betrouwbare partner kiest.

Sinds 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) van kracht. Beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat. 

Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieomschrijvingen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers / adviseurs stellen vastgelegd.

Download hier document Beloningsbeleid